Budowa domu bez pozwolenia? Teraz to możliwe!

W połowie bieżącego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Ma ona na celu uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego, miedzy innymi poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do niektórych obiektów.

Największe zmiany dotyczą domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której został zaprojektowany. Aby rozpocząć inwestycję wystarczy zgłoszenie budowy lub przebudowy z projektem budowlanym i kompletem niezbędnych dokumentów. Po 30 dniach, jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw można budowę rozpocząć. Dotychczas oczekiwanie na pozwolenie na budowę trwało nawet 3 miesiące. Zniesiono również obowiązek informowania o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Ponadto zniesiony został obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Nowelizacja zwiększyła liczbę obiektów, dla których nie wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę. Poza omówionymi już budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, są to wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże i altany, a także przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (maksymalnie 2 obiekty na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (maksymalnie jeden obiekt na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Kolejnym ułatwieniem jest rozszerzenie katalogu obiektów, które będą oddawane do użytkowania na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotąd pozwolenia. Dotyczy to warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych (składów, chłodni, hangarów, wiat), budynków kolejowych (nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego), a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Dodatkowo skrócono czas oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni.

Dobre wiadomości czekają również na osoby, które muszą dokonać opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Po nowelizacji możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie całej kwoty na raty – dodaje Agata Polińska z serwisu otoDom.pl

Dzięki wszystkim poprawkom w ustawie proces inwestycyjny związany z budową domu zdecydowanie się uprości. Skróci się czas oczekiwania zarówno na rozpoczęcie budowy, jak i na możliwość użytkowania gotowego już domu. Nie będzie także potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę garażu, altany lub ganku.

sprawdź ceny transakcyjne mieszkań z aktów notarialnych

Emmerson_Corporate_Identity_Guideline

 Aleksandra Kubicka, serwis otoDom.pl

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus