Budynki energooszczędne koniecznością

Wymogi dostosowania się do dyrektywy UE spowodowały zmiany w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Zatwierdzone zostały one jeszcze przez poprzedni rząd, w lipcu 2013 r. i zakładają stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących zapotrzebowania budynków na ciepło oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Pierwsze zmiany zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2014 r., kolejne czekają nas wraz z rozpoczęciem 2017 r. Jednak najbardziej restrykcyjne i ostateczne, wejdą w życie na początku 2021 r. (od 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne  i będących ich własnością). Po tym czasie nowopowstające budynki niemalże w pełni będą spełniały kryteria domu energooszczędnego.

Już w  przyszłym roku wszystkie budynki, których pozwolenie na budowę zostało złożone po 1 stycznia 2017 r., będą musiały spełniać zaostrzone warunki techniczne. Te podzielone zostały na dwa podstawowe założenia. Przede wszystkim, wartość współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, okien, drzwi oraz technika instalacyjna, muszą odpowiadać izolacyjności cieplnej, a więc nie mogą przekroczyć określonych wartości granicznych. Przekroczony nie może zostać także wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Od 2014 r. te dwa kryteria są obligatoryjne, jedynie wartości wskaźników podlegają aktualizacji.

W poniższej tabeli porównaliśmy aktualne wskaźniki, te obowiązujące od 2017 r. oraz 2021 r. Zestawiliśmy je również z wartościami charakteryzującymi dom energooszczędny. Jak wspominaliśmy, współczynnik przenikania ciepła w zależności od rodzaju przegrody stopniowo będzie zmniejszał swoją wartość. Na niezmienionym poziomie, ustalonym w 2013 r., pozostanie jedynie poziom wskaźnika podłogi na gruncie oraz stropu nad piwnicą. Dodatkowo, w większości z przypadków, ostateczna wartość, która będzie obowiązywała od 2021 r., mieści się w przedziale kryteriów domu energooszczędnego.

wartosci współczynnika przenikania ciepła Uc

Warto również podkreślić, że zmiany nie dotyczą wyłącznie projektowanych budynków. Nowe warunki techniczne obowiązują także w przypadku istniejących obiektów, w których planowane są roboty budowlane. Dlatego spółdzielnia czy wspólnota planując termomodernizację budynku, od 2017 r. będzie musiała liczyć się ze spełnieniem uaktualnionych kryteriów. Co więcej, aby uniknąć wysokich kosztów w przyszłości, część z nich będzie musiało dostosować materiały do wartości krańcowych, obowiązujących od 2021 r.

Zaostrzenie warunków technicznych wymusza konieczność stosowania nowych rozwiązań budowlanych lub grubszej warstwy materiału izolacyjnego. Przekłada się to z reguły na wyższe koszty inwestycji. Należy jednak zauważyć, że choć koszt budowy budynku niskoenergetycznego może być wyższy od tradycyjnego, w ogólnym rozrachunku koszt eksploatacji będzie niższy. Niższe będą przede wszystkim rachunki za energię.

 

Aleksandra Kubicka, serwis Otodom.pl

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus