Prawo Category

01
Mieszkania będą większe, a zatem w obrębie jednego budynku, będzie ich mniej. Może to pozytywnie wpłynąć na ciszę i spokój w danym obiekcie mieszkalnym, ale na pewno wpłynie też na cenę mieszkań. – Na pewno, w tej chwili jest tendencja do budowania bardzo małych mieszkań, nawet 20 m, albo 18 m. Jast sporo chętnych, na tego typu mieszkania, dlatego, że bardzo dobrze rozwija się wynajem krótkoterminowy, więc inwestorzy uważali, że tego typu powierzchnie w zupełności wystarczą – mówi w rozmowie z MarketNews24 Jarosław M. Skoczeń, wiceprezes Grupa Emmerson.Read More
IMG_0007

Posted On Maj 10, 2017By StrefyNieruchomościIn Prawo

Upadłość czy restrukturyzacja?

Przejściowe kłopoty w firmie to nic nadzwyczajnego. Czasami wymykają się jednak spod kontroli i bywają fatalne w skutkach. Czy jest jakiś sposób na unikniecie upadłości firmy? Kiedy świadomemu menedżerowi powinna zapalić się czerwona lampka i co można zrobić, aby uratować przedsiębiorstwo? Na te pytania odpowiadają eksperci. Nowelizacja prawa upadłościowego obowiązująca od 1 stycznia 2016 r., wprowadziła sporo zmian w zakresie upadłości. Pojawiły się np. pojęcia dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością oraz definicja restrukturyzacji. Trudno jest ocenić, jaki wpływ może mieć ten proces na rozwój biznesu w Polsce, ponieważ nie mamyRead More
Business Industry By Air Sky Warehouse Industrial
Sebastian Fabisiak Specjalista ds. nieruchomości komercyjnych w Emmerson Realty S.A. Prawnik. Rok 2017 przyniesie ze sobą wzrost podaży nowych powierzchni magazynowych. Prognozuje się, że będzie on prawie w całości zrównoważony popytem. Zauważalny jest też wzrost popytu na powierzchnie dotychczas magazynowe, które będą przekwalifikowywane na produkcyjno-usługowe. Wynika to z napływu inwestorów zainteresowanych nie tylko samym magazynowaniem i logistyką, ale również chcących przepakowywać, konfekcjonować, składać lub nawet produkować swoje towary w Polsce. Obecne powierzchnie magazynowe w nowoczesnych parkach doskonale się do tego nadają. Nowoczesne rozwiązania takie jak: systemy przeciwpożarowe, dostosowana infrastruktura IT,Read More
SGS244090

Posted On Kwiecień 28, 2017By StrefyNieruchomościIn Prawo

Mieszkaniowy problem przy rozwodach

Rozwód jest trudną życiową sytuacją, o której każdy myśli, że mnie to nigdy nie spotka. Trend niestety wskazuje, że rozwodów w ostatnich latach jest coraz więcej. Chociaż jest to bardzo stresująca sytuacja i emocje często biorą górę, to warto sobie uświadomić, że rozwód to nie tylko koniec relacji, ale także wspólnoty majątkowej. Każda rodzina chce mieć swoje własne mieszkanie. Czasy kiedy młode małżeństwa, często nawet z dziećmi, standardowo mieszkały u jednych z rodziców minęły i obecne niewiele par decyduje się na taki krok. Chyba, że rodzinny dom jednego z małżonkówRead More
płock
Stare kamienice w centrach największych polskich miast są łakomym kąskiem dla inwestorów i to pomimo ich nieraz fatalnego stanu technicznego. Dlatego wbrew zwykle skomplikowanej sytuacji prawnej i dużym nakładom, jakie trzeba będzie w przyszłości ponieść, stają się one przedmiotem transakcji. Na przeszkodzie potencjalnych zysków, jakie można byłoby czerpać z nieruchomości po przeprowadzeniu jej gruntownego remontu, czasami stoją jednak zamieszkujący ją lokatorzy. W skrajnych przypadkach nowi właściciele w celu pozbycia się ich posuwają się do mocno kontrowersyjnych działań, mających skłonić niechcianych mieszkańców do opuszczenia budynku. Najnowsze przepisy powinny ukrócić, a przedeRead More
IMG_5845

Posted On Październik 8, 2015By StrefyNieruchomościIn Prawo

Rękojmia za wady nieruchomości

Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. oraz związane z tym zmiany Kodeksu Cywilnego wprowadziły pewne zmiany co do gwarantowanej przez deweloperów rękojmi za wady sprzedawanej nieruchomości. Obecnie obowiązuje ona przez okres pięciu lat, a nie jak dotychczas trzech. Dotyczy to jednak tylko nieruchomości nabywanych przez osoby fizyczne na własny użytek. Jakie wady obejmuje rękojmia? Ogólnie rzecz biorąc w ramach rękojmi można zgłosić wady nieruchomości polegające na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową. Głównie chodzi o sytuacje, gdy nie ma ona właściwości wynikających z umowyRead More
02

Posted On Wrzesień 11, 2015By Strefy NieruchomościIn Prawo

Czy poszukując mieszkania sprawdzasz na jakim stoi gruncie?

Kupujący poszukujący swojego nowego lokum zwracają uwagę na wiele kwestii: cena, lokalizacja, nasłonecznienie mieszkania, itd. Mało kto zaprząta sobie głowę sprawdzeniem statusu gruntu pod budynkiem. Czy słusznie? Budynek, w którym znajduje się oferowane mieszkanie może stać bowiem na własnym gruncie, bądź na działce w użytkowaniu wieczystym. O ile prawo własności nie wymaga szerszego omówienia, o tyle użytkowanie wieczyste nie jest powszechnie zrozumiałą instytucją. Użytkowanie wieczyste to specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, wprowadzone w 1961 r. ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącejRead More
IMG_5845
Wiele osób kupujących mieszkanie staje przed dylematem, czy warto nabyć lokal, do którego nie przysługuje prawo własności, ale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jakie są właściwie różnice między tymi prawami? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać główne wątpliwości. Zacznijmy od tego czym są obydwa prawa. Prawo własności zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza możliwość korzystania z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy. Wykonywanie prawa własności jest jednak ograniczone ustawami oraz zasadami współżycia społecznego. Oznacza to w praktyce, że osoba posiadająca prawo własności doRead More
IMG_5631
Wiele osób kupujących mieszkanie staje przed dylematem, czy warto nabyć lokal, do którego nie przysługuje prawo własności, ale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jakie są właściwie różnice między tymi prawami? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Zacznijmy od tego czym są obydwa prawa. Prawo własności zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza możliwość korzystania z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy. Wykonywanie prawa własności jest jednak ograniczone ustawami oraz zasadami współżycia społecznego. Oznacza to w praktyce, że osoba posiadająca prawo własności doRead More
strefy_nieruchomosci_p_l_dom

Posted On Kwiecień 16, 2015By StrefyNieruchomościIn Prawo

Budowa domu bez pozwolenia? Teraz to możliwe!

W połowie bieżącego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Ma ona na celu uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego, miedzy innymi poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do niektórych obiektów. Największe zmiany dotyczą domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której został zaprojektowany. Aby rozpocząć inwestycję wystarczy zgłoszenie budowy lub przebudowy z projektem budowlanym i kompletem niezbędnych dokumentów. Po 30 dniach, jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw można budowę rozpocząć. Dotychczas oczekiwanie na pozwolenie na budowę trwało nawet 3 miesiące. Zniesiono równieżRead More
MP_Cicha Dolina_Cam002_C

Posted On Marzec 23, 2015By StrefyNieruchomościIn Prawo

Świadectwa energetyczne – ktokolwiek chce, ktokolwiek rozumie

Certyfikaty energetyczne obowiązują od 2009 r. Czy pomogły ograniczyć zużycie energii i przyczyniły się do popularyzacji energooszczędnych rozwiązań? Niestety odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna. Certyfikaty energetyczne pomimo szczytnych założeń okazały się w praktyce kolejnym papierkiem, do którego nikt nie przywiązuje szczególnej wagi. Osoby kupujące nieruchomość często wcale nie wiedzą, iż powinny otrzymać taki dokument. Jeśli został im wręczony, to okazywał się on dla nich z kolei niezrozumiały, w efekcie czego w żaden sposób nie wpływał na ich decyzję zakupową. Osoby budujące dom na własne potrzeby traktowały wymóg sporządzenia świadectwaRead More
IMG_0007

Posted On Styczeń 16, 2015By StrefyNieruchomościIn Prawo

Upadłość konsumencka ratunkiem dla ,,frankowiczów”?

                              CZY Z TEGO INSTRUMENTU MOGĄ SKORZYSTAĆ „FRANKOWICZE”? Ostatnio rynek walutowy przeżył szok, w związku ze znaczącym umocnieniem się franka szwajcarskiego wobec euro i (w konsekwencji) złotego. Skutkiem powyższego jest skokowy wzrost kosztów rat kredytowych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania we franku szwajcarskim. Opisane zjawisko może (na zasadzie domina) spowodować wzrost liczby tzw. upadłości konsumenckiej. Warto nadmienić, iż bardzo istotne zmiany w omawianej instytucji weszły w życie z końcem roku 2014 (31 grudnia). [vide: Ustawa oRead More
strefy_nieruchomosci_ceny_mieszkań
Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, jednakże przepisy regulujące przedmiotową kwestię były krytykowane od samego początku, a instytucja była w zasadzie martwa. Od wprowadzenia przepisów do Sądów wpłynęło ponad 2.000 wniosków, wydano jedynie około 90 postanowień dot. upadłości konsumenckiej.  Nowelizacja przepisów nastąpiła Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W szczególności został znowelizowany Tytuł V Prawa upadłościowego i naprawczego – Postępowanie upadłościoweRead More
telefon - Kopia

Posted On Listopad 27, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

Z dniem 25 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm., zwana dalej „Ustawą”). Zgodnie z prowadzonymi zmianami art. 172 ust. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.” Dodatkowo wprowadza się ust. 3 o treści: „Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać sięRead More
strefy_nieruchomosci_praca

Posted On Listopad 19, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Uwalnianie zawodów – Reaktywacja

Przez ostatnie 20-kilka lat kolejne rządy z coraz większą zapobiegliwością dbały o poziom jakości oferowanych w naszym kraju produktów i usług – efekt ? Przed wprowadzeniem pierwszych zmian deregulacyjnych w Polsce wykonywanie blisko czterystu zawodów podlegało różnorakim wymogom i licencjom. Powstałe na przestrzeni lat ograniczenia są w znacznej mierze rezultatem lobbingu poszczególnych grup zawodowych, w których interesie jest ograniczenie konkurencji. Dlatego też z dość dużym entuzjazmem jakiś czas temu zostały przyjęte propozycje polityków dotyczące otwarcia niektórych zawodów. Zapowiadano, iż rzeczone uwolnienie da nowy impuls polskiej gospodarce i przede wszystkim poprawiRead More
IMG_0007

Posted On Listopad 12, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA I ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Zgodnie z art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej zwana „Kodeksem cywilnym”) możliwe jest dokonanie czynności zbycia mającej za przedmiot przedsiębiorstwo. Czynność mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w jego skład, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo przepisów szczególnych. Artykuł 551 stanowi o tym, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z tym artykułem, do składników przedsiębiorstwa należą wierzytelności, jednak nie należą zobowiązania. Natomiast naRead More
DPP_0008

Posted On Listopad 3, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Spółki widma, czyli rejestracja spółki osobowej

Zasada „jednego okienka”, wprowadzona m.in. przy rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, miała stanowić wielką ulgę dla przedsiębiorców i być przejawem odformalizowania procedur. Założenia były oczywiście piękne, ale i tak wyszło, jak zawsze. Nieprzemyślane i wprowadzone bez elementarnej znajomości procedury rejestracji spółek zmiany przepisów spowodowały, że przed rejestracją spółek osobowych zaczynają powstawać spółki – widma, o których autorom kodeksu spółek handlowych nawet się nie śniło. Przypominam, że spółki osobowe podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego to spółki: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Skuteczne zarejestrowanie spółki osobowej wymaga w istocie przyjęciaRead More
strefy_nieruchomosci_płock

Posted On Październik 29, 2014By Strefy NieruchomościIn Prawo

Możliwość przedłużenia użytkowania wieczystego

Umowa użytkowania wieczystego co do zasady zawierana jest na okres 99 lat, a w wypadku gdy cel użytkowania wieczystego nie wymaga zawarcia umowy na tak długi okres czasu, dopuszczane jest oddanie gruntu na okres krótszy, jednakże co najmniej na okres lat czterdziestu. Przedmiotową umowę można przedłużyć. Gwoli przypomnienia, „grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lubRead More
strefy_nieruchomosci_dekret_Bieruta

Posted On Październik 23, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Rewolucja w rękojmi – dodatkowe przywileje dla kupujących nieruchomości

Z dniem 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.). Sama ustawa, jak i zmodyfikowane przez nią przepisy Kodeksu cywilnego, zastąpią dotychczasowe przepisy, regulujące sprzedaż z udziałem konsumentów: ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W rezultacie, sprzedaż na rzecz konsumentów regulowana będzie dwoma aktami prawnymi: Kodeksem cywilnym (którego przepisy dotyczące rękojmi za wady obecnieRead More
strefy_nieruchomosci_ubezpieczenie — kopia

Posted On Październik 14, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Remontujesz dom/mieszkanie? Sprawdź co na to prawo.

Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu przeprowadzać w sposób dowolny bez powiadomienia odpowiednich organów. Roboty budowlane, przez co należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przed ich rozpoczęciem. Od tej zasady przewidziane zostały wyjątki, między innymi, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm., zwana dalejRead More
impreza
Oto kilka praktycznych porad : Warto wiedzieć, że nie ma w prawie czegoś takiego jak cisza nocna. To, że nie powinniśmy hałasować między 22 a 6 rano, jest czysto umowne a czasami wynika z przepisów lokalnych nakazujących, że na wydzielonym terenie (np. lokale gastronomiczne) nie można organizować zabaw czy koncertów po godz. 22. Jednak jest sposób na basy czy hałasy od sąsiada w środku nocy ale i o każdej innej porze dnia powszedniego lub świątecznego. Po pierwsze można wezwać policję lub straż miejską, która może nałożyć mandat karny osobie zakłócającejRead More
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja

Posted On Październik 2, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Zachowek z praktycznego punktu widzenia

Z różnych względów członkowie najbliższej rodziny testatora nie są uwzględniani w testamencie. Jednakże nie wyklucza to wystąpienia przez osoby pominięte z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku (ewentualnie jego uzupełnienia). Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, nalezą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zastępy uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).” Należy podkreślić,Read More
strefy_nieruchomosci_ogrody_watykanskie

Posted On Wrzesień 25, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

WZIĄŁEŚ ŚLUB PRZED KONSULEM? MOŻESZ MIEĆ PROBLEMY!

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 ze zm., dalej zwana „Ustawą konsularną”) „Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi;” Na tej podstawie Konsulowie udzielali ślubów zapominając, że pomimo brzmienia Ustawy konsularnej, nie zawsze będą do tego uprawnieni. 24 kwietnia 1963 roku sporządzona została w Wiedniu Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych. Konwencja Wiedeńska zawiera ogóle zasadyRead More
strefy_nieruchomosci_dni_otwarte_deweloperskie

Posted On Wrzesień 1, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Czy możemy od operatora domagać się usunięcia swoich danych ?

Czy jako firma czy osoba możemy w ogóle domagać się od operatora wyszukiwarki internetowej usunięcia danych na swój temat ? Wszystkich ? Niektórych? Operator wyszukiwarki internetowej jest odpowiedzialny za przetwarzanie przez siebie danych osobowych (szczególnie imię i nazwisko), które pojawiają się na stronach www prowadzonych przez osoby trzecie. Tak w wyroku dotyczących krajów Unii Europejskiej orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-131/12). Innymi słowy oznacza to, że jeżeli na liście haseł wyszukiwanych poprzez podanie danych osobliwych takich jaki imię i nazwisko, znajdują się odnośniki do stron zawierających informacje o tej osobieRead More
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja
Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Odpowiedź brzmi oczywiście tak! Księga wieczysta to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. W 1992 roku Ustawodawca dodał do Ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowy art. 241. W obecnym brzmieniu art. 241 ust. 1 „do ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości”, w związku z czym księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Poniżej kilka powód, które potwierdzają dlaczegoRead More
Bez tytułu
Przełom sierpnia i września to gorący czas dla osób, które rozpoczynają studia z uwagi na poszukiwania lokalu mieszkalnego do wynajęcia. Właściciel mieszkania studentowi, który będzie zainteresowany wynajęciem mieszkania, może zaproponować umowę „zwykłą” najmu (uregulowana w Kodeksie cywilnym) lub zdecydowanie rzadziej stosowaną umowę najmu okazjonalnego (uregulowaną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Dla uczciwego najemcy nie ma różnicy, która umowę podpisze z wynajmującym – właścicielem lokalu. Z założenia umowa najmu okazjonalnego ma zabezpieczać wynajmującego przed nieuczciwym najemcą oRead More
strefy_nieruchomosci_dekret_Bieruta

Posted On Sierpień 20, 2014By Strefy NieruchomościIn Prawo

Kto odpowiada za naprawy wynajmowanego lokalu mieszkalnego?

Obowiązki najemcy w przedmiocie napraw wynajmowanego lokalu określa art. 6B Ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepis ten zawiera katalog zamknięty napraw, do których zobowiązany jest najemca, który obejmuje naprawę i konserwację podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych, okien i drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, łącznie z ich wymianą, jak również wymianę iRead More
strefy_nieruchomosci_p_l_wynajem_mieszkań

Posted On Sierpień 12, 2014By Strefy NieruchomościIn Prawo

Czy można i jak przypilnować komornika?

W jaki sposób można zainicjować podjęcie czynności nadzorczych nad działaniami komornika w ramach postępowania egzekucyjnego? W ramach polskiego postępowania egzekucyjnego komornik dokonuje szeregu czynności: od samego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przez poszukiwanie majątku dłużnika, aż po odzyskanie wierzytelności. W trakcie przeprowadzenia ww. czynności często zdarzają się błędy czy też uchybienia, które narażają strony postępowania egzekucyjnego na  naruszenie ich praw. Polskie postępowanie cywilne przewiduje możliwości przeciwdziałania uchybieniom w ramach postępowania egzekucyjnego m. in. poprzez tzw. wniosek do Prezesa sądu o podjęcie czynności nadzorczych nad komornikiem. W dalszej treści artykułu zostaną przedstawione informacje szczegółowe dotycząceRead More
jabłko6

Posted On Sierpień 5, 2014By Strefy NieruchomościIn Prawo

Kampania – OWOCna Firma

Szanowni Państwo. Zapraszamy do wspólnej akcji: 100 kilogramów jabłek dla szkoły, domu dziecka, przedszkola lub szpitala . Wszystkie firmy oraz osoby prywatne, które chcą obdarować naszymi, polskimi jabłkami zapraszamy do przekazania tychże owoców dla najbliższej placówki, która przyjmie taki piękny dar. My z olbrzymią przyjemnością opublikujemy zdjęcia z akcji oraz wpiszemy Państwa firmy do specjalnej zakładki OWOCna FIRMA na StrefyNieruchomości.blog.pl Zdjęcia prosimy przesyłać na nasz adres: blog@strefynieruchomosci.pl Dając dobry przykład Grupa Emmerson , która kupiła 100 kilogramów pięknych jabłek dla  Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” ul. Dalibora 1 01 – 439Read More