Czynszówki na dużą skalę

Mieszkania dla najmniej zamożnych, czyli  socjalne i czynszówki to lokale na które wielu Polaków czeka bardzo długo,  a ich szanse na „zdobycie” takiego lokum są  bardzo niskie. Teraz ma to się zmienić, może nie dla wszystkich chętnych, ale dużo polskich rodzin będzie mogło w najbliższych latach starać się o tanie mieszkanie. Do tej pory cały ciężar finansowania budowy takich domów spoczywał na samorządzie lokalnym, gdzie tak naprawdę nie było odpowiednich funduszy.

Do gry wchodzi państwo ze stosunkowo dużym budżetem, bo 6,2 miliarda złotych, za który do 2025 roku ma być wybudowanych 177 tysięcy mieszkań. Czy to dużo w skali całego kraju ? Dużo i mało, jeżeli porównamy tę kwotę do środków, które do tej pory były przeznaczane to naprawdę dużo, ale jeżeli spojrzymy na potrzeby mieszkaniowe tych najmniej zarabiających to wybudowanie takiej liczby mieszkań w całej Polsce okaże się kroplą w morzu potrzeb. Generalnie jednak możemy uznać, że wreszcie po prawie 30 latach od zmiany ustrojowej coś zaczyna się dziać, i to pozytywnie.

W komunikacie  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało że w dniu 12 kwietnia 2018 roku

„Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego. Ustawa realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy. Wprowadzi zmiany w zasadach realizacji programu wsparcia budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa społecznego czynszowego z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób znacznie poprawi się dostępność mieszkań czynszowych.”

„Do tej pory w tym segmencie udało się zrealizować ok. 6 tys. mieszkań, a kolejnych 7,5 tys. znajduje się w trakcie realizacji. Przyjęta z inicjatywy rządu ustawa o wsparciu dla samorządów realizujących inwestycje mieszkaniowe umożliwi przeznaczenie do 2025 r. na ten cel kwoty 6,2 mld zł, co pozwoli na zbudowanie 177 tys. nowych mieszkań komunalnych” – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.”

W dalszej części komunikatu Ministerstwo komunikuje :

„Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Ustawa modyfikuje zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w ramach tzw. najmu socjalnego, czyli umowy najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.”

Zgodnie z ustawą możliwe będzie bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. Bezzwrotne wsparcie finansowe będzie mogło być udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny. Ustawa stanowi, że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku.

Źródło: Komunikat prasowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus