strefy_nieruchomosci_negocjacje
Niskie oprocentowanie lokat bankowych spowodowało zmiany na rynku nieruchomości. Wzrosło zainteresowanie inwestowaniem w lokale użytkowe, tu można uzyskać najwyższą stopę zwrotu z kapitału. Przemieszczanie środków finansowych z lokat bankowych można obserwować od dwóch lat. Z deflacją związane jest niskie oprocentowanie lokat bankowych. Przepływ kapitału odbywa się w kierunku rynku nieruchomości. -Największą stopę zwrotu na rynku nieruchomości, dochodzącą do 12 proc., a dotyczą lokali użytkowych – mówi Małgorzata Czeboćko, Grupa Emmerson.Read More
fot_kredyt2
Najnowszy raport AMRON-SARFiN wskazuje na poprawę akcji kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych. Jak wypada 2015 r. na tle poprzednich lat oraz jakie szanse i zagrożenia dotyczące dalszych perspektyw dostrzegają autorzy tego opracowania?   Zaprezentowane wyniki IV kw. 2015 r. na rynku kredytów hipotecznych pozwalają scharakteryzować ten okres jako charakteryzujący się „bardzo dobrymi wynikami”. Banki udzieliły w nim łącznie 48,7 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 10,6 mld zł – co oznaczało wzrost liczby umów o 9% w ujęciu kwartalnym i aż o 15,5% w ujęciu rocznym. Po czterech kwartałach 2015 r. wartośćRead More
strefy_nieruchomosci_ceny_mieszkań
Najnowsze dane NPB wskazują na stabilność akcji kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych. Jak obecnie wygląda struktura walutowa oraz udział kredytów uznanych za zagrożone?   Odpowiedź na postawione wcześniej pytania znajdziemy w najnowszym opracowaniu NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2015”. Zaprezentowane w nim dane wskazują, iż stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych zmniejszył się w badanym okresie. Autorzy wśród czynników, które zdecydowały o takim kierunku wymieniają: stabilne wypłaty kredytów złotowych, stopniowe spłaty kredytów mieszkaniowych walutowychRead More
strefy_nieruchomosci_negocjacje
Poznaliśmy już wyniki akcji kredytowej w III kw. 2015 r. Przypomnijmy, iż w poprzednim kwartale odnotowano zauważalny wzrost zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Czy tendencja ta została utrzymana?   Według najnowszego raportu AMRON-SARFiN w III kw. 2015 r. banki udzieliły łącznie 43,9 tys. kredytów mieszkaniowych. Wartość zawartych umów sięgnęła 9,704 mld zł. Jak dane te prezentują się na tle poprzedniego kwartału? Nie najlepiej, gdyż zarówno pod względem liczby kredytów, jak też ich wartości, dane te oznaczają spadek. Liczba udzielonych kredytów zmniejszyła się o 5,50% kw/kw, oddalając szansęRead More
391289_271025286334828_380165642_n
Warmia i Mazury przestają już być postrzegane jako region czysto turystyczny, w którym warto wypoczywać, ale nic poza tym. W Krainie Wielkich Jezior drzemie ogromny potencjał gospodarczy. Zarówno wysoka jakość środowiska przyrodniczego, jak i dostępność terenów inwestycyjnych dają szeroki wachlarz rozwoju własnego biznesu. Drzemiący potencjał Coraz większe zaangażowanie lokalnych samorządów oraz pomoc unijna ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mogą już niebawem stworzyć bardzo korzystne warunki dla rozwoju biznesu w tym regionie. Na taką aktywność przychylnym okiem spoglądają inwestorzy zajmujący się lokowaniem swojego kapitału w ziemię na Mazurach. Zdaniem ekspertów jest toRead More
strefy_nieruchomosci_ceny_mieszkań
Wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce wciąż nie jest na zadowalającym poziomie. Po przejściu na emeryturę tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na życie na dotychczasowym poziomie. Przeciętny Polak musi wspomagać się na różne sposoby, aby kolokwialnie mówiąc związać koniec z końcem. Jednym z rozwiązań mogłaby okazać się niedawno wprowadzona na polski rynek usługa w postaci odwróconego kredytu hipotecznego. Skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, co do osób chcących skorzystać z tego instrumentu, jednakRead More
SGS244090
Dzięki programowi Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest wsparcie w zakresie systemów teleinformatycznych, już niedługo możemy doczekać się zupełnie nowej jakości w zakresie współpracy między przedsiębiorcami. Daje to nowe możliwości dla rynku nieruchomości, a zwłaszcza relacji pomiędzy branżą deweloperską a pośrednikami. Branża pośrednictwa nieruchomości ulega coraz większej informatyzacji. Wiele firm zdaje sobie sprawę, że nowe technologie są niezbędnym narzędziem, nie tylko w relacji z klientem, ale także z partnerem biznesowym. W tym celu powstał etap Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka 8.2, którego zadaniem jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. ZgodnieRead More
fot_kredyt2
Najnowsze dane ZBP potwierdzają ożywienie na rynku nieruchomości. Sprzedaż kredytów hipotecznych w II kw. 2015 r. okazała się lepsza w stosunku do poprzedniego kwartału, a także do analogicznego okresu ubiegłego roku. Co istotne, wzrost miał miejsce zarówno po względem zawartych umów, jak i wolumenu.   Drugi kwartał 2015 roku przyniósł pierwszy od roku pozytywny sygnał ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych. W II kw. 2015 r. liczba zawartych umów kredytowych wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem wyraźnie, bo aż o ponad 10% i wyniosła nieco ponad 46,5 tys. Wartość udzielonych kredytówRead More