Kontakt

Redakcja Strefy Nieruchomości

Jaroslaw Mikołaj Skoczeń
Redaktor Naczelny
kom. 516 000 616
skoczen@strefynieruchomosci.pl

Emil Chrzanowski
Z-ca Redaktora Naczelnego
kom. 516 000 601
chrzanowski@strefynieruchomosci.pl

Reklama

kom. 516 000 616

reklama@strefynieruchomosci.pl

Adres Wydawnictwa:

Strefy Nieruchomości ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa