Lepsze życie seniora, czyli odwrócona hipoteka

Wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce wciąż nie jest na zadowalającym poziomie. Po przejściu na emeryturę tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na życie na dotychczasowym poziomie. Przeciętny Polak musi wspomagać się na różne sposoby, aby kolokwialnie mówiąc związać koniec z końcem.

Jednym z rozwiązań mogłaby okazać się niedawno wprowadzona na polski rynek usługa w postaci odwróconego kredytu hipotecznego. Skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, co do osób chcących skorzystać z tego instrumentu, jednak w założeniu jest to oferta dla osób starszych.

Aby skorzystać z odwróconej hipoteki nieruchomość musi zostać wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego – wyjaśnia Marcin Miernik, Dyrektor ds. Inwestycji Rynku Pierwotnego w Grupie Emmerson. –  Po określeniu jaka kwota przysługuje klientowi, ustala on z bankiem miesięczną wysokość świadczenia i okres, przez jaki będzie wypłacane. Cała kwota może być również wypłacona jednorazowo. Należy podkreślić, że wypłacana kwota z reguły wynosić będzie 40% wartości nieruchomości minus odsetkidodaje Marcin Miernik.

Osoba korzystająca z odwróconego kredytu hipotecznego pozostaje właścicielem nieruchomości aż do swojej śmierci, ponieważ stanowi ona zabezpieczenie spłaty sumy kredytu. Później jeżeli spadkobiercy nie wyrażą chęci spłaty zobowiązań wynikających z kredytu, wtedy nieruchomość staje się własnością banku. W przypadku, gdy wartość nieruchomości przekroczy kwotę kredytu, wówczas resztę pieniędzy bank wypłaca spadkobiercom.

Odwrócona hipoteka to dla świadczeniobiorcy nie tylko przywileje. Spoczywają na nim także pewne obowiązki. Pierwszym z nich jest utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym, a także niedopuszczanie do zbytniego pogorszenia jej stanu. Właściciel nieruchomości musi również terminowo wnosić opłaty i podatki związane z utrzymaniem lokalu. W przeciwnym wypadku bank wezwie do zapłaty, a nawet może rozwiązać umowę kredytową. Ponadto obowiązkowo należy ubezpieczyć mieszkanie od zdarzeń losowych.

Nawet jeśli odwrócony kredyt hipoteczny jest korzystny dla klienta banki na razie nie są zainteresowane wprowadzeniem produktu do swoich ofert. Przyczyn jest wiele. Jedną z nich są początkowe wysokie koszty wprowadzenia oraz późniejszego monitoringu. Wysokie jest także ryzyko banku, ze względu na niemożność przewidzenia momentu, w którym odzyska on wypłacone pieniądze, a także możliwe zmiany wartości nieruchomości w czasie. Również klientów zainteresowanych takich rozwiązaniem jest niewielu.

Odwrócony kredyt hipoteczny może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają komu po swojej śmierci przekazać posiadanego mieszkania. Jednak póki co wszyscy muszą poczekać, aż banki mocniej zainteresują się udzielaniem takich kredytów.

Aleksandra Kubicka, OtoDom.pl

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus