Odbicie w hipotekach

Najnowsze dane ZBP potwierdzają ożywienie na rynku nieruchomości. Sprzedaż kredytów hipotecznych w II kw. 2015 r. okazała się lepsza w stosunku do poprzedniego kwartału, a także do analogicznego okresu ubiegłego roku. Co istotne, wzrost miał miejsce zarówno po względem zawartych umów, jak i wolumenu.

 

Drugi kwartał 2015 roku przyniósł pierwszy od roku pozytywny sygnał ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych. W II kw. 2015 r. liczba zawartych umów kredytowych wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem wyraźnie, bo aż o ponad 10% i wyniosła nieco ponad 46,5 tys. Wartość udzielonych kredytów wzrosła jeszcze mocniej i przekroczyła 10 mld zł (wzrost ponad 12% kw/kw). Lekko (-0,43% kw/kw), do  poziomu nieco poniżej 211 tys. zł, spadła natomiast przeciętna wartość zaciąganego kredytu hipotecznego. W II kw. po raz pierwszy od roku spadła popularność najczęściej udzielanych kredytów, czyli tych na okres od 25 do 35 lat. Ich udział zmniejszył się o 3,19 p.p. kw/kw.

wartosc kredytów

Wzrost popytu na kredyty hipoteczne, oprócz utrzymujących się niskich stóp procentowych, może być wynikiem przesunięcia części środków z lokat bankowych (w badanym kwartale zmniejszyły się one o 5 mld zł) na rynek nieruchomości. Aktywności kupujących sprzyja dodatkowo duży wybór mieszkań na rynku i relatywnie niewielkie wahania cenowe.

 

 

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus