park magazynowy Tag

Business Industry By Air Sky Warehouse Industrial
Sebastian Fabisiak Specjalista ds. nieruchomości komercyjnych w Emmerson Realty S.A. Prawnik. Rok 2017 przyniesie ze sobą wzrost podaży nowych powierzchni magazynowych. Prognozuje się, że będzie on prawie w całości zrównoważony popytem. Zauważalny jest też wzrost popytu na powierzchnie dotychczas magazynowe, które będą przekwalifikowywane na produkcyjno-usługowe. Wynika to z napływu inwestorów zainteresowanych nie tylko samym magazynowaniem i logistyką, ale również chcących przepakowywać, konfekcjonować, składać lub nawet produkować swoje towary w Polsce. Obecne powierzchnie magazynowe w nowoczesnych parkach doskonale się do tego nadają. Nowoczesne rozwiązania takie jak: systemy przeciwpożarowe, dostosowana infrastruktura IT,Read More