prawo Tag

01
Mieszkania będą większe, a zatem w obrębie jednego budynku, będzie ich mniej. Może to pozytywnie wpłynąć na ciszę i spokój w danym obiekcie mieszkalnym, ale na pewno wpłynie też na cenę mieszkań. – Na pewno, w tej chwili jest tendencja do budowania bardzo małych mieszkań, nawet 20 m, albo 18 m. Jast sporo chętnych, na tego typu mieszkania, dlatego, że bardzo dobrze rozwija się wynajem krótkoterminowy, więc inwestorzy uważali, że tego typu powierzchnie w zupełności wystarczą – mówi w rozmowie z MarketNews24 Jarosław M. Skoczeń, wiceprezes Grupa Emmerson.Read More
widok-ogolny-kuchnia-l - Kopia

Posted On Lipiec 27, 2016By StrefyNieruchomościIn Nowe Inwestycje

Powstaje rynek małych mieszkań

Przepisy nie będą ograniczać wielkości pokojów czy łazienek, powstanie rynek małych mieszkań. Deweloperzy uruchomią sprzedaż przed 2020 r., bo cykl budowlany jest trzyletni. Resort budownictwa przygotował zmiany prawne, które zlikwidują ograniczenia co do wielkości części składowych mieszkania. Pokoje nie będą musiały być większe niż 16 m kw., a łazienki większe niż 6,5 m kw. Rynek będzie więc uzależniony od potrzeb klienta. Deweloperzy wprowadzą na rynek w dużej ilości minimieszkania (o powierzchni nieco przekraczającej 20 m kw.) od 2020 r. Potrzebują trzech lat, to wynika z cyklu budowlanego. W rozmowie zRead More
02

Posted On Wrzesień 11, 2015By Strefy NieruchomościIn Prawo

Czy poszukując mieszkania sprawdzasz na jakim stoi gruncie?

Kupujący poszukujący swojego nowego lokum zwracają uwagę na wiele kwestii: cena, lokalizacja, nasłonecznienie mieszkania, itd. Mało kto zaprząta sobie głowę sprawdzeniem statusu gruntu pod budynkiem. Czy słusznie? Budynek, w którym znajduje się oferowane mieszkanie może stać bowiem na własnym gruncie, bądź na działce w użytkowaniu wieczystym. O ile prawo własności nie wymaga szerszego omówienia, o tyle użytkowanie wieczyste nie jest powszechnie zrozumiałą instytucją. Użytkowanie wieczyste to specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, wprowadzone w 1961 r. ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącejRead More
IMG_0007

Posted On Styczeń 16, 2015By StrefyNieruchomościIn Prawo

Upadłość konsumencka ratunkiem dla ,,frankowiczów”?

                              CZY Z TEGO INSTRUMENTU MOGĄ SKORZYSTAĆ „FRANKOWICZE”? Ostatnio rynek walutowy przeżył szok, w związku ze znaczącym umocnieniem się franka szwajcarskiego wobec euro i (w konsekwencji) złotego. Skutkiem powyższego jest skokowy wzrost kosztów rat kredytowych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania we franku szwajcarskim. Opisane zjawisko może (na zasadzie domina) spowodować wzrost liczby tzw. upadłości konsumenckiej. Warto nadmienić, iż bardzo istotne zmiany w omawianej instytucji weszły w życie z końcem roku 2014 (31 grudnia). [vide: Ustawa oRead More
strefy_nieruchomosci_ceny_mieszkań
Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, jednakże przepisy regulujące przedmiotową kwestię były krytykowane od samego początku, a instytucja była w zasadzie martwa. Od wprowadzenia przepisów do Sądów wpłynęło ponad 2.000 wniosków, wydano jedynie około 90 postanowień dot. upadłości konsumenckiej.  Nowelizacja przepisów nastąpiła Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W szczególności został znowelizowany Tytuł V Prawa upadłościowego i naprawczego – Postępowanie upadłościoweRead More
DPP_0008

Posted On Listopad 3, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Spółki widma, czyli rejestracja spółki osobowej

Zasada „jednego okienka”, wprowadzona m.in. przy rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, miała stanowić wielką ulgę dla przedsiębiorców i być przejawem odformalizowania procedur. Założenia były oczywiście piękne, ale i tak wyszło, jak zawsze. Nieprzemyślane i wprowadzone bez elementarnej znajomości procedury rejestracji spółek zmiany przepisów spowodowały, że przed rejestracją spółek osobowych zaczynają powstawać spółki – widma, o których autorom kodeksu spółek handlowych nawet się nie śniło. Przypominam, że spółki osobowe podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego to spółki: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Skuteczne zarejestrowanie spółki osobowej wymaga w istocie przyjęciaRead More
strefy_nieruchomosci_dekret_Bieruta

Posted On Październik 23, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Rewolucja w rękojmi – dodatkowe przywileje dla kupujących nieruchomości

Z dniem 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.). Sama ustawa, jak i zmodyfikowane przez nią przepisy Kodeksu cywilnego, zastąpią dotychczasowe przepisy, regulujące sprzedaż z udziałem konsumentów: ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W rezultacie, sprzedaż na rzecz konsumentów regulowana będzie dwoma aktami prawnymi: Kodeksem cywilnym (którego przepisy dotyczące rękojmi za wady obecnieRead More
strefy_nieruchomosci_ubezpieczenie — kopia

Posted On Październik 14, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Remontujesz dom/mieszkanie? Sprawdź co na to prawo.

Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu przeprowadzać w sposób dowolny bez powiadomienia odpowiednich organów. Roboty budowlane, przez co należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przed ich rozpoczęciem. Od tej zasady przewidziane zostały wyjątki, między innymi, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm., zwana dalejRead More
impreza
Oto kilka praktycznych porad : Warto wiedzieć, że nie ma w prawie czegoś takiego jak cisza nocna. To, że nie powinniśmy hałasować między 22 a 6 rano, jest czysto umowne a czasami wynika z przepisów lokalnych nakazujących, że na wydzielonym terenie (np. lokale gastronomiczne) nie można organizować zabaw czy koncertów po godz. 22. Jednak jest sposób na basy czy hałasy od sąsiada w środku nocy ale i o każdej innej porze dnia powszedniego lub świątecznego. Po pierwsze można wezwać policję lub straż miejską, która może nałożyć mandat karny osobie zakłócającejRead More
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja

Posted On Październik 2, 2014By StrefyNieruchomościIn Prawo

Zachowek z praktycznego punktu widzenia

Z różnych względów członkowie najbliższej rodziny testatora nie są uwzględniani w testamencie. Jednakże nie wyklucza to wystąpienia przez osoby pominięte z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku (ewentualnie jego uzupełnienia). Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, nalezą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zastępy uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).” Należy podkreślić,Read More