Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych

Najnowsze dane NPB wskazują na stabilność akcji kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych. Jak obecnie wygląda struktura walutowa oraz udział kredytów uznanych za zagrożone?

 

Odpowiedź na postawione wcześniej pytania znajdziemy w najnowszym opracowaniu NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2015”. Zaprezentowane w nim dane wskazują, iż stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych zmniejszył się w badanym okresie. Autorzy wśród czynników, które zdecydowały o takim kierunku wymieniają: stabilne wypłaty kredytów złotowych, stopniowe spłaty kredytów mieszkaniowych walutowych oraz niższy kursu PLN/CHF w relacji do poprzedniego kwartału.

Struktura stanu należności od gosp. domowych z tytułu kredytu mieszkaniowego

Kredyty złotowe od 2012 r. systematycznie zwiększały swój udział w strukturze walutowej, co można łatwo dostrzec na powyższym wykresie. Jak podkreślają eksperci NBP jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej. Tendencja ta jest w dużym stopniu pokłosiem Rekomendacji S, która doprowadziła do zaprzestania udzielania tego rodzaju kredytów osobom nie otrzymującym regularnych dochodów w danej walucie.

 

Kredyty gospodarstw domowych na nieruch. mieszkaniowe

Udział kredytów mieszkaniowych uznanych za zagrożone (ok.3,3%) uległ zmniejszeniu. Autorzy opracowania wskazują, iż wpływ na to miała sprzedaż przez banki firmom windykacyjnym wierzytelności o obniżonej jakości.

 

Jarosłąw Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus